Contact

Contact

Amstelplein 34
1096 BC Amsterdam
T. +31 20 535 31 35
F. +31 20 535 31 30
E. infoatmeulenhoffboekerij.nl

Afdeling verkoop

Verkoop binnendienst

Bent u boekhandelaar of wederverkoper en wilt u titels bij ons afnemen? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.
T: 020 53 53 122
Ebestellingenatmeulenhoffboekerij.nl

 

Vertegenwoordigers

Petra van Ee
T: 06 150 160 01
Epveeatmeulenhoffboekerij.nl

Suzanne Plug
T: 06 515 610 86
Esplugatmeulenhoffboekerij.nl

 

Special sales manager

Miriam de Nijs
T: 06 515 316 65
Emdnijsatmeulenhoffboekerij.nl

 

E-books

Jet van Schooten  
E: Jet.vanSchootenatmeulenhoffboekerij.nl

Afdeling publiciteit

Publiciteit, aanvragen recensie-exemplaren & beeldmaterialen
Wilt u een aanvraag doen voor recensie-exemplaren en/of beeldmateriaal, of contact opnemen met een van onze auteurs ten behoeve van publiciteit? Neem dan contact op met..

Voor spanning en fantasy:

Marc van Biezen
T. 020 53 53 135
E: mvbiezenatmeulenhoffboekerij.nl

Voor Boekerij romans:

Jorien de Vries
T. 020 53 53 135
E: jdvriesatmeulenhoffboekerij.nl

Voor non-fictie, Meulenhoff fictie en poëzie:

Soesja Schijven
T. 020 53 53 135
E: soesja.schijvenatmeulenhoffboekerij.nl

Luca Ronner
T. 020 53 53 135
E: lronneratmeulenhoffboekerij.nl

Afdeling rechten

Meulenhoff:
Voor alles met betrekking tot rechten kunt u contact opnemen met Anita Verweij.

Einfoatmeulenhoff.nl

Boekerij:
Voor alles met betrekking tot rechten kunt u contact opnemen met Karen Bikkel.

Einfoatmeulenhoff.nl

Verkoop en distributie België

Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
8700 Tielt

T: +32 (0)51 424 211
F: +32 (0)51 401 152
Einfoatlannoo.be

Contact met onze auteurs

Wanneer u contact wilt opnemen met een van onze auteurs, kunt u dat via ons doen.

Voor publicitaire aangelegenheden zie de contactgegevens van onze afdeling publiciteit. Voor andere aangelegenheden kunt u contact opnemen via onderstaande mailadressen.

Einfoatboekerij.nl
Einfoatmeulenhoff.nl

Manuscripten

Meulenhoff Boekerij ontvangt uw manuscript graag ter beoordeling. Insturen kan tweemaal per jaar. De eerstvolgende gelegenheid is van 1 mei 2024 t/m 31 mei 2024. Buiten deze periode nemen wij geen manuscripten in behandeling.

Wij verzoeken u om eerst onze richtlijnen te lezen:

1. Stuur uw manuscript per e-mail en niet per post.

2. Lever uw manuscript aan in een duidelijk leesbaar 12-punts lettertype, met een regelafstand van anderhalf. Handgeschreven of geprinte manuscripten worden niet in behandeling genomen.

3. Voeg als bijlage een heldere synopsis toe, waarin u in maximaal vier pagina's inhoud en plot van uw boek beschrijft, de personages introduceert, en zo nodig uitleg geeft over de omgeving waar het boek zich afspeelt.

4. Maak in uw begeleidende e-mail duidelijk wie u bent (eventueel kunt u uw cv bijvoegen), wat de titel van uw boek is en tot welk genre het behoort, en omschrijf heel kort de inhoud van uw manuscript.

5. Wilt u dat uw manuscript wordt beoordeeld door de redactie van Boekerij, adresseer uw e-mail dan aan: manuscriptenatboekerij.nl. Als onderwerp moet u een van de volgende opties gebruiken:

- Manuscript FICTIE - (titel van uw manuscript)

- Manuscript NON-FICTIE - (titel van uw manuscript)

- Manuscript FANTASY - (titel van uw manuscript)

Wilt u dat uw manuscript wordt beoordeeld door de redactie van Meulenhoff, adresseer uw e-mail dan aan: manuscriptenatmeulenhoff.nl. Als onderwerp moet u een van de volgende opties gebruiken:

- Manuscript FICTIE - (titel van uw manuscript)

- Manuscript NON-FICTIE - (titel van uw manuscript)

- Manuscript POËZIE - (titel van uw manuscript)

6. U ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst. Manuscripten die niet aan bovenstaande eisen voldoen worden niet in behandeling genomen. U ontvangt in dat geval geen afwijzing en wij verwijderen uw inzending.

7. Houd rekening met een beoordelingstermijn van minimaal 2 maanden.

8. U ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien u dat wenst, kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau, zoals Scriptplus, www.scriptplus.nl, en F7, www.fzeven.nl.

9. Gezien het grote aantal manuscripten dat wij ontvangen, kan over afwijzingen niet worden gecorrespondeerd.

10. Let op: wij publiceren uitsluitend in het Nederlands en wij publiceren geen kinderboeken.

Disclaimer

De website van Uitgeverij Meulenhoffboekerij bv wordt met de grootste zorg en aandacht samengesteld, toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd, of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Uitgeverij Meulenhoffboekerij bv of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Uitgeverij Meulenhoffboekerij bv draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Uitgeverij Meulenhoffboekerij bv verwijst.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die Uitgeverij Meulenhoffboekerij bv betreffen dan kunt u die mailen naar infoatmeulenhoffboekerij.nl

Eventuele wijzigingen in de informatie op de website van Uitgeverij Meulenhoffboekerij bv kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via infoatmeulenhoffboekerij.nl