Rechten

Rechten

In het linkerkader vindt u de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot auteursrecht en gebruik van werk van onze auteurs.

Voor alles over rechten van Boekerij titels en auteurs kunt u contact opnemen met Karen Bikkel via infoatboekerij.nl

Voor alles over rechten van Meulenhoff titels en auteurs kunt u contact opnemen met Anita Verweij via infoatmeulenhoff.nl

Auteursrecht

Alle werken zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de maker.

Vertalingen vallen ook onder het auteursrecht. Bij vertaald werk kan het oorspronkelijke werk rechtenvrij zijn, maar de vertaling nog niet omdat de vertaler nog leeft of nog geen 70 jaar dood is. Onder de kop 'links' vindt u meer verwijzingen naar diverse organisaties waar u meer informatie over auteursrecht kunt vinden.

De rechten op werken die zijn opgenomen in onze bloemlezingen of dagkalenders liggen veelal niet bij Meulenhoff of Boekerij. Kijkt u in de index of het colofon voor de verwijzing naar de juiste rechthebbende.

Citaatrecht

Indien u een beroep wilt doen op het citaatrecht, dan dient u zorgvuldigheid te betrachten en in ieder geval alle onderstaande regels in acht te nemen. Indien u hieraan niet kunt voldoen, kunt u geen beroep doen op citaatrecht.

  • - De bron (titel oorspronkelijke uitgave, jaartal, uitgeversnaam) en de naam van de schrijver dienen correct te worden vermeld.
  • - Het citaat moet in relatie staan met het werk waarin het is opgenomen en relevant zijn.
  • - Het citaat dient letterlijk en ongewijzigd te worden opgenomen.
  • - Het citaat mag niet uit zijn verband worden gerukt of in een andere context geplaatst.
  • - Het citaat mag niet meer dan enkele regels betreffen en slechts een klein deel uitmaken van het geheel waarop het citaat betrekking heeft.

Het gebruik van een gedicht, kort verhaal, foto of illustratie valt in principe niet onder het citaatrecht.

Foto's en illustraties

Toestemming voor publicatie van foto's en illustraties zijn in principe alleen geregeld voor het gebruik met betrekking tot het betreffende boek. In het boek is een verantwoording opgenomen. Indien u een foto wilt gebruiken dient u met de betreffende fotograaf of het betreffende fotobureau contact op te nemen.

Internet

In principe geven wij geen toestemming om gehele werken, fragmenten en/of gedichten op eigen websites of weblogs op te nemen.

Ongeoorloofd gebruik

Onze uitgeverij heeft een overeenkomst gesloten met stichting BREIN, die ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk opspoort en aanpakt.

Per 1 januari heeft Meulenhoff Boekerij een bedrijf in dienst genomen dat ongeoorloofd gebruik van werken van onze auteurs voor ons opspoort. Geconstateerd inbreuk op het auteursrecht zal aan stichting BREIN worden gemeld en aangepakt.

Het is bij wet toegestaan om voor privégebruik (delen van) een werk bijvoorbeeld voor te lezen of in een groter formaat te kopiëren. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om dit vervolgens te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Hiervoor is vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever nodig. Mocht u eenzelfde tekst en/of bewerking op een andere plaats aantreffen dan betekent dat niet dat u daarom ook zonder toestemming vooraf auteursrechtelijk beschermd werk openbaar kunt maken.

De auteur, eventuele vertaler en andere rechthebbenden worden geschaad in hun rechten en inkomsten bij ongeoorloofde verspreiding van (bewerkingen van) hun werk. Wij vragen u om uw begrip en raden u aan om bij twijfel wat wel en niet is toegestaan altijd contact op te nemen, zodat wederzijdse onaangename verrassingen voorkomen kunnen worden.

Muziekbewerkingen

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de uitgeverij fragmenten en/of gedichten op muziek te zetten, op te nemen en openbaar te maken. U dient tijdig om toestemming te vragen en er rekening mee te houden dat de uitgeverij tijd nodig heeft om de betrokken rechthebbenden te bereiken. Naast de vergoeding voor auteur en eventueel de vertaler brengen wij € 17,50 administratiekosten en € 35,00 contractkosten per aanvraag in rekening.

U kunt een aanvraagformulier aanvragen. Onze contactgegevens vind u elders op deze site onder de kop 'contact'. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Onvolledige of te laat ingediende aanvragen worden afgewezen.

Toneel- en verfilmingsrechten

Indien u een voorstelling, film of documentaire op basis van een van onze uitgaven wilt maken, dan dient u een goed gedocumenteerd plan in te dienen. Voor vertaalde werken moeten de rechten worden geregeld met de buitenlandse auteur en/of diens rechtmatige vertegenwoordiger. Indien die rechten worden verkregen en u wenst de Nederlandse vertaling van het betreffende werk te gebruiken, dan kunt u met ons contact opnemen voor het regelen van het gebruik van de betreffende vertaling. Wilt u gebruik maken van bemiddeling van onze uitgeverij om de buitenlandse rechten te verkrijgen, dan dient u een verzoek en een gedocumenteerd plan in het Engels in te dienen. Onze uitgeverij brengt administratie- en bemiddelingskosten in rekening. Uw plan kunt u, ruim voor de geplande première, inzenden aan infoatmeulenhoff.nlt.a.v. afdeling rechten.

Toestemming aanvragen

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de uitgeverij fragmenten en/of gedichten op te nemen. U dient tijdig om toestemming te vragen en er rekening mee te houden dat de uitgeverij tijd nodig heeft om de betrokken rechthebbenden te bereiken.

U kunt een aanvraagformulier aanvragen. De contactgegevens vind u elders op deze site onder de kop 'contact'. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Onvolledige of te laat ingediende aanvragen worden afgewezen. Naast de vergoeding voor auteur en - indien van toepassing - de vertaler brengen wij minimaal € 17,50 administratiekosten per aanvraag in rekening.

Antipiraterijbeleid

Meulenhoff Boekerij is zich ervan bewust dat er vele illegale digitale kopieën van haar werken worden aangeboden op internet. In sommige gevallen gaat het om bestanden die legaal zijn verkregen maar niet mogen worden verspreid, en in andere gevallen gaat het om zelf ingescande boeken.

Geen enkele vorm van beveiliging is waterdicht, en Meulenhoff Boekerij heeft ervoor gekozen om de legale gebruiker van e-boeken niet lastig te vallen met complexe beveiligingsprocedures.

Al onze e-boeken zijn gewatermerkt met een social drm. Dit houdt in dat een legaal aangeschaft e-boek de gegevens van de koper bevat, waardoor van een e-boek altijd te herleiden wie het boek toebehoort. Alle vormen van inbreuk op het auteursrecht door verspreiding van digitale illegale kopieën noemen wij piraterij.

Links

Heeft u vragen over specifieke onderwerpen dan kunt u ook navraag doen bij een vereniging voor dat onderwerp. Voor vragen over beeldrecht kunt u bijvoorbeeld kijken bij Pictoright (www.pictoright.nl).

U kunt bij onder meer de Fotografen Federatie (www.fotografenfederatie.nl) informatie inwinnen over foto's en rechten van fotografen.

Voor vragen over hergebruik van uw eigen werk waar u (nog) geen uitgever voor heeft gevonden, dan kunt u ook bij de betreffende (vak- of belangen) vereniging terecht. U kunt hierbij denken aan de Vereniging van schrijvers en vertalers (www.schrijversenvertalers.nl) of de Nederlandse Vereniging van journalisten (www.nvj.nl).